Startsida

Om företaget

Order

Transporter

Vägbeskrivning

Kontakter

Leverantörer


Dela sidan med andra:
Företaget AB Muskö Byggvaror startades av Staffan Carlsson i februari 1999. Företaget är beläget på samma plats som det gamla "Muskö Såg och Byggnadsvaror" legat och varit verksamt sedan slutet av 1950-talet.

Staffan (som då varit anställd i den gamla firman i 8 år) startade ett nytt företag och löste ut inkråmet ur det gamla bolaget då detta inte kunde drivas vidare i gamla banor.

Såg och hyvleriverksamheten lades ner och nu satsar vi på att kunna hjälpa kunder med deras byggplaner samt sälja och leverera högkvalitativa varor till rimliga priser.

Stort arbete har lagts ner på att "öppna upp", göra firmaområdet mer tillgängligt och kundvänligare.
Nu finns gott om plats för både bilar med släpkärror samtidigt som långtradare kan lossas.

Båtleveranser har alltid varit en stor del av firmans verksamhet och så är det fortfarande.
År 2000 byttes g:a "Stånkan" ut mot en bättre begagnad träfiskebåt (Madelene) som tjänstgjorde i flera år.
År 2004 blev trycket på sjöleveranser för stort för fiskebåten och vi investerade i "Nya Madelene".

2010 köpte Nynäs Bygg & Fritidsmarknad AB Muskö Byggvaror.
www.nynashamn.xlbygg.se

Det förekommer ingen "Kassaförsäljning", allt material skall förbeställas. 

Muskö Byggvaror Tel: 08-500 460 29
E-post: info@muskobyggvaror.se